PARAPIJOJE ŠVENTĖME SENJORŲ SVETAINĖS GIMTADIENĮ

 

Senjorų svetainės mažasis jubiliejus

 

Š. m.vasario 6 d. Senjorų svetainės lankytojos susirinko parapijos namuose švęsti savo grupės įsteigimo penkerių metų sukaktį. Apžvelgėme šio laikotarpio veiklą, susitikimus, išvykas, kartu švęstas šventes. Grupės vadovė Marijona suskaičiavo, kad per tuos metus įvyko apie 40 susitikimų, organizuota 15 išvykų, atšvęsta daug švenčių. Nepamirštami susitikimai su kunigu Moze Mitkevičiumi. 2013/14 metais grupė rinkosi kiekvieną trečiadienį. Kartais susitikimai vykdavo parapijos namuose, o kartais kitose bažnyčiose ar vienuolynuose. 2014 metais užsibrėžėme eiti Gailestingumo keliu, aplankėme visas vietas, susijusias su šv. Faustinos ir pal. Mykolo Sopočkos gyvenimu ir veikla. Kai vyko parapijos namų renovacija, rinkomės Žemynos progimnazijoje. Vėliau vėl sugrįžome į savo parapijos namus. Nepamirštamos išvykos su kunigu Moze į Trakus, Lentvarį, Molėtus, Baltriškes. Vėliau su vadove Marijona į Žąslius ir Guronis, Kaišiadoris, Šiluvą, Jašiūnus ir Šalčininkus bei Dieveniškes. Nenutrūksta draugystė su kun. Danieliumi Norkun, mes jį aplankome tose parapijose, kuriose jis tarnauja. 2016 metais mus globojo kun. Vitas Kaknevičius. Jis mus giliau supažindino su katekizmo tiesomis. Mūsų grupė aktyviai dalyvauja parapijos gyvenime, socialinio centro organizuojamuose renginiuose, labdaros akcijose. Nuoširdžiai kviečiame visus parapijos senjorus įsijungti į mūsų veiklą!