SENJORŲ IŠVYKA Į PABRADĘ

Apniukęs spalio 10 dienos rytas, bet tai nesutrukdė nemažam būriui parapijos senjorų vykti į Pabradę. Susėdome į patogų autobusą. Kelionę pradėjome malda, po to giedojome šventas giesmes, kurias vedė Liuda. Pro autobuso langus gėrėjomės gražia rudeniška gamta. Prie Pabradės Švč. M. Marijos Šeimos Karalienės bažnyčios susitikome su kunigu Danieliumi Norkun, kurio nuoširdumas mus nudžiugino ir sušildė. Kunigas mums papasakojo bažnyčios, kuri atšventė savo pirmąjį dešimtmetį, istoriją. Supažindino su labai svarbių šventųjų Jono Pauliaus II ir Kazimiero relikvijomis ir jų pagerbimo tradicijomis. Aplankėme dar dvi bažnyčias, Karkasiškio kaimo Šv.Petro ir Pauliaus bei Pavoverio kaimo Šv. Kazimiero, kurioje pagerbėme Šventojo Karalaičio relikviją. Po to vėl sugrįžome į Pabradės bažnyčią, meldėmės naujai įrengtoje Gailestingumo koplyčioje. Apsilankėme Pabėgėlių Dienos centre.apie kurio veiklą papasakojo savanorės. Pabaigoje mūsų laukė parapijetės Valės suruoštos vaišės. Kunigas Danielius pasakojo apie parapijos veiklą, keliones. Šis susitikimas ilgai išliks mūsų atmintyje. Užtai dėkojame kunigui Danieliui ir mūsų vadovei Marijonai.

Įspūdžiais pasidalino senjorė
Marija Prielgauskienė