SEKMINIŲ ŠV. DVASIOS ATSIUNTIMO AIDAI MŪSŲ PARAPIJOJE 2014.06.08

„Viešpatie atsiųsk savo Dvasią ir atnaujinki žemės veidą!“ – tokią maldą giedojome visi kartu mūsų Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčioje per Sekmines ir džiaugėmės Dievo dovanojamomis dovanomis. Jų būta labai daug, o daugiausia – bendrystės ir susitikimo džiaugsmo!

Tradiciškai mūsų parapijoje Sekminės yra žmonių su negalia šventė. Jie ją ruošia visai bendruomenei bei patys aktyviai dalyvauja liturgijoje.

Šv. Mišios prasidėjo procesija su spalvingomis vėliavomis ir vaikų padarytais balandžiais, kuriais papuošė altorių. Kun. Žydrūnas pasidžiaugė dalyvaujančiais žmonėmis su negalia, kurie labiausiai atskleidžia Dievo meilę ir padeda mums pažinti mūsų Kūrėją. Neįgalieji su savo tėvais ir savanoriais aktyviai dalyvavo Šv. Mišiose, skaitė skaitinius, nešė atnašas ir giedojo pabaigos giesmę su judesiais. Sekmines šventė visa bendruomenė: vaikai prie altoriaus atnešė ąsotį su dovanomis-drugeliais ir gėlėmis, Tikėjimo ir Šviesos bendruomenės nariai, nešdami karūną, meldėsi už karališkai dosnią mūsų širdį, vaikai ir jaunimas dėkojo už Dievo žodį ir draugystės dovaną. Po pamokslo visus pradžiugino virš galvų plevėsuojantis audeklas, simbolizuojantis Šventosios Dvasios dvelksmą.

Po Šventų Mišių šventė tęsėsi. Šventoriuje šurmuliavo žmonės, besivaišinantys gaiva ir sausainiais, besiklausantys grupelės muzikantų, kuriuos „Žmonių su negalia sąjungoje“ suburia kompozitorė Snieguolė D., besidairantys į fotoobjektyvo užfiksuotas akimirkas iš neįgalaus jaunimo susitikimų su savanoriais. Šventės metu savanorės stebino meniniais eksperimentais, kai piene maišydavosi spalvos, o „Lobių dirbtuvių“ komanda kvietė pasigaminti savo medinuką.

Džiaugiamės visais atėjusiais žmonėmis ir tikime, kad kiekvienas, iš šios šventės, išsinešėte savyje Šventosios Dvasios dovanų. Kaip įeinantiems į bažnyčia žmonėms dalinome pakabukus su užrašyta Šventosios Dvasios dovana ir meldėmės, kad Viešpats stiprintų ją bei leistų skleistis, taip ir toliau jums linkime likti su Viešpačiu kasdienybėje ir džiaugtis Jo dovanomis!

Renginio akimirkos