ŠEIMA - TIKĖJIMO VARTAI

2014smTik paskelbus Šeimos metus, parapijos šeimų iniciatyvinė grupė susirinko aptarti, ką per šiuos metus norėtųsi nuveikti mūsų parapijoje, kaip atsiliepti į Popiežiaus ir Lietuvos vyskupų kvietimą švęsti Šeimos metus. Kartu su kunigu Moze analizavome Lietuvos vyskupų laišką „Šeima – tikėjimo vartai“: esame kviečiami ne tik šeimos, bet ir visi geros valios žmonės stiprinti šeimos bei gyvybės kultūrą, stiprinti pradžioje vienybę šeimoje, po to – bendruomenėje, t.y., su kitais mūsų bažnyčios nariais. Ką daryti, kad šeima taptų tikėjimo vartais? Šeima tikėjimo vartais gali tapti ne tik perduodama tikėjimo tradiciją (griežtas ir sausas tradicijų laikymasis gali pridaryti daug žalos), bet tuomet, kai tėvai rodo savo pavyzdį, kurdami autentišką santykį su Dievu. Laikinumo kultūrą turime priešpastatyti amžinumo kultūrai. Reikia akcentuoti ir visaip palaikyti šeimos pašaukimą, skatinant jaunus žmones nebijoti įsipareigoti, nebijoti iš meilės aukotis, atsisakant patogaus, saugaus gyvenimo, kviesti juos rizikuoti išeit į tikėjimo nuotykį. Iššūkius šeimai meta ir valstybė, pamindama prigimtinių žmogaus teisių viršenybę, o juk iš valstybės tikimės, jog ji gins šeimą, bet šiandien – paradoksalu – šeima turi gintis nuo valstybės.

  Kokius tikslus keliame Šeimos metams? Stiprinti šeimos identitetą;

  • Skatinti šeimos atvirumą;
  • Daugiau suprasti, kas yra šeimos pašaukimas ir ką reiškia „visi pašaukti į šventumą“;
  • Stiprinti vienybę: savo šeimoje; bendruomenėje; su kitomis šeimomis;
  • Susitikti kitą šeimą;
  • Skelbti platų šeimos apibrėžimą;
  • Skatinti šeimos ir gyvybės kultūrą;
  • Ką daryti, kad šeima taptų tikėjimo vartais?

  Siūlomi renginiai:

  2013 m. gruodžio 29 d.  – Šv. Šeimos šventė. Ši šventė jau įvyko.

  2014 m. vasario 14 d. – Santuokos priesaikos atnaujinimas per Šv. Mišias.

  Visus šiuos metus iš šeimos į šeimą keliaus Šv. Šeimos ikona su malda. Tokiu būdu parapijos šeimos vienysis maldoje, melsis vienos už kitas, perduodamos ikoną, turės galimybę susitikti, dalintis maldos vaisiais.

 2014 m. kovo 4 d.  – Maldos žygis Vilniaus Kalvarijose „Už skaistumą“. Mus prisijungti kviečia Lietuvos šeimos centras ir Moksleivių ateitininkų sąjunga. Šeimos ir jaunimas žygį pradės 15 val. prie Šv. Juozapo kunigų seminarijos. Apsiaukite šiltais batais ir šiltai apsirenkite. Pabaiga 18 val. – arbatėlė seminarijoje (užkandį reikia turėti).

 Gavėnios metu siūlysime šeimoms pasiimti taupykles su konkrečių, sunkiau besiverčiančių šeimų ar vienišų, skurstančių asmenų vardais. Šeimos su vaikais gavėnios metu galės taupyklėse rinkti pinigėlius, gal saldainius ar kitus malonius mažmožius, galėsiančius per Velykas pradžiuginti vargstančius ir po Velykų aplankyti pasirinktą šeimą ir patys įteikti savo taupyklę.

  2014 m. kovo 30 d.  – su Socialiniu centru švęsime Pagalbos artimui dieną.

  Verbų sekmadienį į procesiją kviesime dalyvauti šeimas su vaikais.

 2014m. balandžio mėn. – nuo Velykų iki Atvelykio kviečiame šeimas kurti spalvingus kiaušinius ir paukščius ir papuošti aplink bažnyčią augančius medžius. Drąsos ir kūrybiškumo, kad mūsų Prisikėlimo ženklas plazdėtų bažnyčios pakalnėje!

 Didįjį Ketvirtadienį kviesime akcentuoti mūsų bažnyčios bendruomenę kaip šeimą liturgijos metu.

 2014 m. balandžio – birželio mėnesiais po sekmadienio 12 val. Šv. Mišių parapijos viena šeima siūlo iniciatyvą: kviečia esant geram orui su užkandėlėmis pietums norinčius pakeliauti po Vilniaus apylinkes pėsčiomis ir susidraugauti, ir pažinti, ir pajudėti.

 2014 m. gegužė – Motinos diena/ Gyvybės diena. Kviesime šeimas dalyvauti mūsų brolių Ortodoksų rengiamose eitynėse „Už gyvybę“.

 2014 m. birželio mėn. – Tėvo diena. Planuojamas tėčių žygis su vaikais. Mamytės finiše lauks su vaišėmis.

 2014 m. liepos – rugpjūčio mėn. vasaros Šeimų stovykla „Šeima – gyvenimo ir tikėjimo vartai“.

 Rudenį planuojame organizuoti šeimų Maldos dieną su Adoracija. Kiekvieną valandą animuoja kažkuri šeima.

 2014 m. rudenį – Krikščioniškas kino filmas su komentarais ir aptarimu.

 2014 m. lapkričio mėn. Santuokos konferencija.

 Lapkričio 22 d. Negimusio kūdikio dienos paminėjimas.

 Į šį renginių planą dar įsipins 3 rekolekcijų savaitgaliai šeimoms bei šeimų katechezės.

Iniciatyvinė grupė:

Šeimų konsultantė  Nijolė Kukuraitienė,
Šeimos pagalbos centro vadovė Mantė Eidukevičiūtė
Kunigas Mozė Mitkevičius
Šeimos maldos grupės narė mama Vilma Statkienė
Šeimos maldos grupės narė mama Inesa Vaitkūnaitė