SUSITIKIMAS PARAPIJOJE 2013 METAI

2010 m. gruodžio mėn. 18 d. Vilniaus Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje, vadovaujant Vilniaus regiono pasauliečių pranciškonų ministrui br. Leonui Sadauskui OFS buvo įsteigta Vilniaus regione Pasauliečių pranciškonų Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio brolija.

Tai šeštoji Vilniaus regiono vietinė pasauliečių pranciškonų ordino brolija. Broliją įsteigė I Ordino Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos ministras brolis Astijus Kungys OFM, leidimą steigti davė J. E. Vilniaus arkivyskupas  Audrys Juozas Bačkis. Per steigimo ceremoniją Brolijos narius pasveikino parapijos administratorius kun. Gintaras Černius ir Brolijos dvasiniu asistentu paskirtas brolis iš I Ordino Mažesniųjų brolių konventualų t. Tomas Levicki OFM Conv.

Vėliau vyko Pal. J. Matulaičio naujai įsteigtos brolijos kapitula. Kapitulai vadovavo Vilniaus regiono pasauliečių pranciškonų ordino ministras br. Leonas Sadauskas OFS. Pirmuoju Pal. J. Matulaičio brolijos ministru išrinktas br. Eduardas Bieliauskas OFS. Brolijoje šiuo metu yra 7 broliai ir seserys profesai, dvasinis ugdytojas. Laukiame naujų narių!
Br. Petras Šidagis OFS