PAL.JURGIO MATULAIČIO PARAPIJOS PILIGRIMINĖ KELIONĖ Į ŠILUVOS ATLAIDUS

2013 m. rugsėjo 14 d. apie 200 žmonių iš mūsų ir kitų Vilniaus parapijų vyko nuo mūsų bažnyčios į Šiluvos atlaidus. Ši diena buvo skirta ypatingai melstis už šeimas, jaunimą, mokyklų, kolegijų ir universitetų bendruomenes, kad jos drąsiai atsivertų Kristui ir tikėjimo malonei. Taip pat šią dieną buvo minimas Šv. Kryžiaus išaukštinimas. Vykome melsdamiesi, giedodami. Kartu vyko mūsų mylimas administratorius kunigas Gintaras, gidė Sabina, kuri pasakojo apie Šiluvos šventovę.

Šiluvoje išvydome daug iš visos Lietuvos atvykusių žmonių, didžiulį „kermošių“, kuriame buvo galima išvysti visokių grožybių. Aikštėje būrėsi tikintieji, savanoriai, žaliomis striukėmis su atlaidų emblemomis, sodino vyresnio amžiaus ir neįgalius žmones, visiems geranoriškai patarnavo.

Iškilmingas Šv. Mišias koncelebravo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Dalyvavo daug kunigų iš įvairių Lietuvos parapijų. Arkivyskupas homilijoje kalbėjo apie šeimas, joms iškylančius iššūkius šiuolaikinėje visuomenėje, apie jaunimo problemas. Pasveikino ir mūsų parapijos piligrimus, kuriuos buvo galima atpažinti iš geltonų skarelių su mūsų parapijos emblema.

Šv. Mišių metu buvo suteiktas iškilmingas palaiminimas šeimoms.

Po Šv. Mišių susirinkome ant kalvelės prie Šiluvos piligrimų kryžiaus ir draugiškai pietavome.

Iš Šiluvos nuvykome į Tytuvėnus. Ten susirinkome  Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčioje, gidė Sabina papasakojo jos istoriją. Apžiūrėjome Benediktinų vienuolyno kompleksą, pasimeldėme prie Šventųjų laiptų. Grįžome pilni džiaugsmo ir patirtų atlaidų malonių.

Dėkojame parapijos administratoriui kunigui Gintarui, referentei Ievai ir visiems dalyvavusiems kelionėje.

Marijona Žitkauskienė