PAL.JURGIO MATULAIČIO PARAPIJOS PILIGRIMINĖ KELIONĖ Į TRAKUS

Ateina į Lietuvą rugsėjo mėnuo, prasideda atlaidai Švč. M. Marijos garbei. Parapijos bendruomenė tampa vis labiau piligriminė. Rugsėjo 1 d., sekmadienį, parapijos žmonės vyko į Trakus. Tą dieną prasidėjo atlaidai Trakų Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčioje. Visus išvykstančius į šią šventę, mūsų bažnyčioje Šv. Mišių metu, palaimino kunigas Mozė. Kelionė neilga, tad sukalbėjome Rožinį, pagiedojome giesmę, gidė Nijolė trumpai papasakojo apie Trakus ir jau buvome vietoje.

Šv. Mišias aukojo Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Giedojo Trakų parapijos choras. Mūsų žmonės buvo su Pal. Jurgio Matulaičio vėliava ir pasipuošia geltomis skarelėmis, kurios tikrai nuteikė šventiškai. Po Šv. Mišių nusifotografavome su arkivyskupu G. Grušu ir parapijos klebonu J. Varanecku.

Aplink bažnyčią vyko mugė, visus norinčius vaikus, jaunimo grupelės mokė įvairių darbelių, koncertavo muzikiniai kolektyvai. Vaišinomės grikių koše ir arbata, o vėliau ir kibinais. Aplankėme Angelų kalvą, gėrėjomės medžio skulptūromis ir gražiu gamtovaizdžiu.

Marijona Žitkauskienė