PARAPIJOJE SVEČIAVOSI MISIONIERIUS KUNIGAS H.ŠULCAS

Kovo 6 d. Pal. J. Matulaičio parapijoje lankėsi misionierius kun. Hermanas Šulcas kartu su 7 svečiais ruandiečiais. Susitikime su lietuvių kilmės misionieriumi dalyvavo ne tik mūsų parapijos, bet ir kitų Vilniaus parapijų žmonės bei jaunų piligrimų grupė iš Marijampolės.

Susitikimas prasidėjo 12 val. Šv. Mišiomis, kurias pagyvino ir paįvairino svečių giesmės ir šokis. Kun. Šulcas mums paaiškino, kad Afrikoje yra labai įprasta Šv. Mišių metu šokti, o ypatingai po Komunijos, kuomet nuo vaikų iki pačių seniausių visi šoka ir taip išreiškia Dievui dėkingumą už gyvenimą ir viską, ką Jis duoda.

Šv. Mišių metu kun. Hermanas dalinosi savo vaikystės patirtimi, kuomet patirta kitų pagalba, paskatino jį savo gyvenimą dovanoti kitiems. Misionierius pasidalino, kad po žiaurių žudynių Ruandoje, kai jo įkurtoje jaunimo sodyboje buvo nužudyti beik visi vaikai, jam reikėjo daug laiko atsigauti. Kaip sakė pats kunigas, po šio įvykio jam nebesinorėjo gyventi. Tačiau grįžęs į Ruandą ir pamatęs, kad ten žmonės dar labiau kenčia, kad jie visko neteko, kunigas rado savyje jėgų pradėti viską iš naujo. Būdamas 73 metų amžiaus kun. Šulcas tęsia savo misiją Ruandoje dirbdama su vaikais, jaunimu, ligoniais.

Po Šv. Mišių parapijos salėje, kurioje vos tilpome, tęsėme susitikimą su misionieriumi ir jaunimu iš Ruandos. Salėje sulaukėme dar daugiau afrikietiškų šokių ir dainų. Tai padėjo labiau pažinti to krašto kultūrą ir nuotaiką. Kun. Šulcas šiais apsilankymais Lietuvoje nori parodyti, kad Afrika nėra laukinių žmonių kraštas, bet priešingai. Tai labai šilti ir svetingi žmonės. Kunigas labai aiškiai pabrėžė, kad daugelio Afrikos problemų priežastis – neteisinga Vakarų kraštų politika, kuri nepadeda, bet vis dar išnaudoja šį kraštą.

Parapijos referentė Simona