PARAPIJOS SKAITOVŲ SUSITIKIMAS

Jau nemažai metų Pal. J. Matulaičio parapijoje yra liturginė grupė – Švento Rašto skaitovai. Jai priklauso įvairių profesijų bei amžiaus žmonės.

Vieną 2011 metų kovo mėnesio vakarą ši skaitovų grupelė susirinko savo bažnyčioje į susitikimą su Bernardinų parapijos skaitove Rūta. Po prisistatymo ir trumpos įžangos, Rūta pirmiausiai pati perskaitė Šv. Rašto skaitinį, o po to kvietė kiekvieną iš mūsų perskaityti išsirinktą teksto ištrauką. Truputį jaudindamiesi skaitėme ir klausėme vieni kitų. Kiekvienas skaitovas sulaukė Rūtos padrąsinančių žodžių ar naudingų patarimų.

  1. Susitikimo pabaigoje išgirdome keletą patarimų, skirtų Šv. Rašto skaitovams:
  2. Laikysena turi būti natūrali ir rami. Ateidamas skaitovas žemai nusilenkia prieš Altorių. Užlipus stabtelima ir pasitikrinama, ar tinkamas atstumas iki mikrofono.
  3. Labai svarbu skaitomą tekstą būti persiskaičius iš anksto, kad jis būtų aiškus ir suprantamas.
  4. Skaityti reikia ramiai, nepakeltu balsu, neskubant, aiškiai ištariant garsus, žodžių pradžią ir galūnes.
  5. Skaitant atsižvelgiama į skyrybos ženklus, naujos eilutės pradžią, išryškinami prasmiškai svarbūs žodžiai.
  6. Skaitoma nepakeliant akių į žmones, vengiant teatrališkumo ar vaidybos.

Pasidalino Marijona

Norinčius ir galinčius skaityti Dievo Žodį per Šv. Mišias, kviečiame kreiptis į parapijos zakristiją.