PAL.JURGIO MATULAIČIO PARAPIJOS NAMŲ REKONSTRUKCIJA

Parapijosnamai

Projekto pavadinimas:
„Socialinių paslaugų centro vietinėje bendruomenėje sukūrimas“
Projekto tikslas:
plėsti parapijos galimybes rūpintis bendruomenės žmonėmis, didinti paslaugų prieinamumą, įvairovę, kokybę.

Kaip? Projektas skirtas pastatyti ir įrengti apie 674 kv. m. ploto antstatui. Taip pat bus įrengtos dvi papildomos laiptinės, įrengtas liftas, visas pastatas pritaikytas neįgaliesiems ir dabartiniams priešgaisrinės saugos reikalavimams, apšiltinti parapijos namų pirmas ir antras aukštai.

Įrengus naujas patalpas jose įsikurs:

 • Suaugusių asmenų, turinčių proto negalią, dienos užimtumo centras (dvi grupės po 8 asmenis);
 • Šeimų stiprinimo veiklos;
 • Vaikų priežiūros dvi grupės;
 • Pastoracinės erdvės.

Projektas suskirstytas į du etapus:

Pirmasis etapas: visas trečias aukštas, laiptinės, liftas, priešgaisrinės sistemos, pastato pritaikymas neįgaliesiems.
Antrasis etapas: parapijos namų sienų apšiltinimas, esamų patalpų remontas, langų pakeitimas (tame tarpe bus įrengti du nauji dideli langai).

Kas finansuoja?

A. Statybų pirmas etapas (visas trečias aukštas, laiptinės, liftas, priešgaisrinės sistemos, pritaikymas neįgaliesiems) finansuojamas pagal projektą „Socialinių paslaugų centro vietinėje bendruomenėje sukūrimas“, kurį bendrai remia Lietuvos Respublika ir Europos Sąjungos struktūriniai fondai. Projektas įgyvendinamas pagal 2007 – 2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ prioriteto įgyvendinimo VP3-2.4-SADM-01-Rpriemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“.

Šiam etapui skirta 2 117 888,24 Lt.

B. Statybų antras etapas (esamų patalpų remontai, sienų apšiltinimas, nauji langai) finansuojamas:

 • Parapijiečių aukomis;
 • Parapijos socialinis centras skirs iki 100 000 litų;
 • Tikimasi paramos iš Vokietijos katalikų fondo „Renovabis“.

Bendra preliminari antro etapo kaina apie 200 000 Lt.

Projekto biudžetas ir jo detalizavimas

Pirmo etapo rekonstrukcijos darbų (visas trečias aukštas, laiptinės, liftas, priešgaisrinės sistemos, pritaikymas neįgaliesiems) biudžetas 2 117 888,24 Lt (finansavimas gaunamas iš Centrinės projektų valdymo agentūros, patyrus tikslines išlaidas). Iš jų:

 • 1 955 868,38 Lt      Pirmo etapo rekonstrukcijos darbai;
 •          60 000 Lt       Baldams;
 •          24 000 Lt       Buitinei technikai;
 •      23 019,86 Lt      Kompiuterinei technikai;
 •           55 000 Lt      Projekto administravimui.

Antro etapo (parapijos namų remontai, sienų apšiltinimas, keičiami fasado langai) apytikslis biudžetas 200 000 Lt, iš jų:

 •   18 000 Lt       Parapijos namų fasadinių langų keitimas;
 •   42 000 Lt       Parapijos namų remonto darbai;
 • 140 000 Lt       Parapijos namų fasado pirmo ir antro aukšto apšiltinimas.

Kavinės veikla

Planuojamas parapijos kavinės atidarymas apie 2014 m. Šv. Velykų laikotarpyje.

Parapijos namų rekonstrukcija

Iš parapijos pusės už parapijos namų rekonstrukcijos koordinavimą atsakingas:

Tomas Kurapkaitis
Tel.: 8 655 02233
El.p.: tomasduku@gmail.com