PARAPIJOS JAUNIMO GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS 2013 METAI

2013 metų kovo 8-10 d. drauge su kun. Moze Mitkevičiumi turėjome Gavėnios rekolekcijas jaunimui „Aš seksiu paskui tave“ (Lk 9, 57), Rokiškio rajone. Po poros valandųtrukusio kelio akis pakėlę į dangų išvydome nepaprastai žvaigždėtą naktį. Atrodė, kad gali bent trumpam pamiršti lauke esantįšaltį. Tačiau tam laiko nebuvo tiek jau ir daug…

Pamažu įsikūręjaukioje kun. Juliaus Sasnausko sodyboje ir pasistiprinę sočia vakariene susėdome į ratą ir pasidalinome rekolekcijų lūkesčiais. Po jųžiūrėjome filmą„Dešimt Dievo įsakymų“ („The Ten Commandments“).

Kitą dieną turėjome du mokymus, kuriųmetu gilinomės į rekolekcijų temą per Mozės ir faraono paveikslus. Buvo įdomu išgirsti jų charakteristiką, atsigręžti įsave ir suprasti, kad svarbu atlikti tikėjimo judesį: išeiti iš savo tikrumo tvirtovės įnežinią, į naują platesnį horizontą ir sekti Mozės pavyzdžiu, o tai ir yra Kristaus sekimas.

Gurkštelėję šiltos arbatos pasukome koplytėlės link. Šaltis stingdė kojas, tačiau karšta malda ir vienas kito palaikymas privertė bent trumpam pamiršti save ir atiduoti save į Mylinčio Tėvo rankas. Po kiek laiko kibome į darbus, vieni kasė sniegą, kiti nešė šakas, dar kiti… voliojosi sniege. Taip nepastebimai pralėkė kelios valandos nenutylančio juoko. Mažumėle nusnūdę ėmėme ruoštis Šv. Mišioms. Tai buvo ypatingas laikas. Laikas, kuomet visi sėdėjome vienas šalia kito ir savo žvilgsnius kreipėme į Jėzų. Pamokslo metu vienas kitą praturtinome dalindamiesi savo įžvalgomis apie ką tik skaitytą Evangeliją.

Pasibaigus Šv. Mišioms ir pasistiprinę kiekvienas norintis turėjo galimybę pasikaitinti pirtyje.

Kitos dienos popietę dalindamiesi, ką gavome iš drauge praleisto laiko, supratau, kad kiekvienas čia esantis yra dovana su kuriuo gera būti ir augti kartu.

Rekolekcijas užbaigėme aplankydami Krokulės šaltinėlį, prie kurio, tikima, apsireiškė Jėzus. Dabar toje vietoje pastatyta raudonų plytų koplytėlė su Jėzaus statulėlė. Atsigaivinę šaltinio vandeniu ir kelionę bendroje maldoje patikėję Viešpačiui susėdome į autobusiukus. Namo sugrįžome pilni įspūdžių ir patirties, tikėdami, jog tai pradžia vedanti į pasikeitimus.

Pieva

Rekolekcijų akimirkos