PAL.JURGIO MATULAIČIO PARAPIJOJE PAMINĖTA VAIRUOTOJŲ IR KELEIVIŲ DIENA

2010m. Spalio 3 d. Pal. Jurgio Matulaičio parapijoje 12 val. Šv. Mišiose minėjome vairuotojų ir visų keliaujančiųjų dieną.  Ta proga mūsų parapijoje lankėsi Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos valdybos administracinės veiklos skyriaus vyr. specialistė komisarė Aistė Dijokaitė.

Pareigūnė  kartu su parapijiečiais dalyvavo Šv. Mišiose, kurių metu prašėme Dievo palaimos ir apsaugos visiems keliaujantiems. Šv. Mišių pabaigoje pareigūnė A. Dijokaitė tarė keletą žodžių apie saugų eismą ir atsakingą elgesį keliuose, paragino mylėti savo artimą siekiant užtikrinti ne tik savo, bet ir kito saugumą.

Po Šv. Mišių parapijos klebonas kun. G. Černius suteikė  specialų palaiminimą gausiai tądien šv. Mišiose dalyvavusiems vairuotojams. Aikštelėje prie bažnyčios buvo laiminami automobiliai bei kitos transporto priemonės.