Pal. Jurgio Matulaičio gimimo dangui-mirimo 90-ąsias metinės

2017 sausio 27-29 d. parapijoje minėjome Pal. Jurgio Matulaičio gimimo dangui-mirimo 90-ąsias metines. Turėjome įkvepiantį laiką, kuris kvietė giliau pažinti mūsų globėją bei melsti jo užtarimo mūsų parapijai ir visai Lietuvai. Šiame straipsnyje pateikiame parapijiečių mintis įkvėptas šventės.

Sausio 27 d. grupė tikinčiųjų, patrauktų parapijos globėjo palaimintojo Jurgio Matulaičio gyvenimo pavyzdžio ir Dievo malonių, gaunamų jo užtarimu, važiavo į Marijampolėje vykusį palaimintojo Jurgio mirties ir gimimo dangui  90-ųjų metinių minėjimą.

Minėjimas prasidėjo Pal. Jurgio Matulaičio draugijos surengta konferencija, kuri vyko  Marijampolės dramos teatre. Pirmąjį pranešimą skaitė J. E. arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Primindamas apie artėjančias arkivyskupo Jurgio Matulaičio beatifikacijos 30-ąsias metines, pranešėjas apžvelgė beatifikacijos istorinį kontekstą. Įvertindamas šio Lietuvai labai svarbaus įvykio reikšmę, pranešėjas pabrėžė,  kad Jurgio Matulaičio beatifikacija (1987 metų birželio  28 d.) ir  po jos įvykusi šventė Marijampolėje (liepos 12 d.) buvo gaivus dvasinis gūsis, žadinęs lietuvių tautos atgimimą.

Išklausę pranešimą, konferencijos dalyviai susirinko Šv. arkangelo Mykolo bazilikoje  Šv. Mišių aukai. Iškilmingas Šv. Mišias aukojo 12 vyskupų ir didelis būrys kunigų. Po Šv. Mišių vyskupai ir kunigai susirinko į Pal Jurgio Matulaičio koplyčią ir kartu su visais tikinčiaisiais meldėsi, pašydami Švč .Trejybę, kad pal. Jurgis Matulaitis kuo greičiau būtų pakeltas į altorių garbę, t.y. paskelbtas šventuoju.

Pasistiprinę ir šiltai pabendravę agapėje vėl susirinkome į teatro salę, kur įvyko naujos knygos „Jurgis Matulaitis, Pranciškus Petras Būčys: laiškų dialogas“ pristatymas. Knygą pristatė jos sudarytojas prof.  Paulius Subačius. Pasiklausę knygos sudarytojo komentarų, daugelis pasinaudojo galimybe įsigyti tą knygą, kad, ją skaitydami, galėtų dar daugiau sužinoti apie pal.  Jurgio ir jo draugo vyskupo Pranciškaus Būčio asmenybes, jų brolišką meilę, pagarbą bei savitarpio pagalbą.  

Kunigas Vitas, lydėjęs piligrimus šioje kelionėje, ne tik vadovavo maldoms, bet ir daug pasakojo apie pal. Jurgį Matulaitį bei atsakinėjo į klausimus, kurie iškyla einant tikėjimo keliu.

 Janina, Pal. Jurgio Matulaičio būrelio vadovė
Laukite tęsinio…