ŠVENTĖME PAGALBOS ARTIMUI DIENĄ

Kaip ir kasmet, šį pavasarį (kovo 20 d.) mūsų parapijoje buvo minima Pagalbos artimui diena. Jos belaukdami turėjome galimybę dar kartą pagalvoti „o kas gi man yra artimas ir ką jam duodu“, atsigręžti į artimiausioje aplinkoje gyvenančius ir pagalbos reikalingus žmones – kaimynus, bendruomenės narius ir pan.

Pagalbos artimui dienos minėjimas, kurį organizavo parapijoje įsikūręs Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras, prasidėjo kun. Juliaus Sasnausko aukotomis 12.00 val. Šv. Mišiomis. Po Šv. Mišių kiekvienas išeinantysis gavo atminimui simbolinį konditerinį viltį teikiantį paukštuką ar širdį su Motinos Teresės žodžiais apie mūsų artimus ir apie tai, ką kiekvienas galėtume dėl kitų padaryti. Kartu buvo renkamos aukos vaikų vasaros stovykloms. Džiaugiamės ir dėkojame, kad parapijiečiai dosniai aukojo ir buvo surinkti 529 Lt.

Bendruomenės nariai taip pat buvo pakviesti į Parapijos namų salę, kur buvo žiūrimos skaidrės apie atjautą, savanoriai liudijo apie tai, kodėl jie savanoriauja ir ką iš to gauna. Šventės metu stovėjo stendai su informacija apie kiekvieną Šeimos pagalbos ir Socialiniame centre esančią veiklą, susirinkusiems parapijiečiams koncertavo profesionalūs muzikantai. Pasibaigus oficialiai programos daliai žmonės nesiskirstė, su arbatos puodeliu rankose šnekučiavosi apie save ir savo artimus, apie tai, ką norėtų iš kitų gauti, bet taip pat ir apie tai, ką galėtų duoti.

Šių metų Pagalbos artimui dienos naujovė – specialiai sukurtos pašto dėžutės, stovinčios netoli abiejų įėjimų į bažnyčią. Į jas parapijiečiai yra kviečiami rašyti laiškus apie parapijoje gyvenančius vienišus senelius, sunkius ligonius slaugančius žmones, neįgaliuosius, šeimas, vaikus ir paauglius, esančius sudėtingose situacijose. Taip pat laiškus apie galimybę ar norą kuo nors padėti kitam – galbūt skirti savo laiko, galbūt suteikiant kažkokią paslaugą ar daiktų.

Džiaugiamės, kad parapijoje egzistuoja ši tradicija minėti Pagalbos artimui dieną, ir kad ji šiemet kartu su ateinančiu pavasariu įnešė daugiau energijos pastebėti artimą, prisidėti prie jo gerovės, įgalino mus pačius kažką keisti savo artimiausioje aplinkoje.

„Meilės darbai visuomet yra džiaugsmo darbai. Nebūtina ieškoti laimės: jei mylime kitus, ją gausime. Tai – Dievo žodis“ (Motina Teresė).

Šeimos pagalbos centro darbuotoja
Asta
2011.03.20