KVIEČIAME MELSTIS UŽ ABITURIENTUS

Melskimės prašydami Dievo malonių ir Šventosios Dvasios dovanų abiturientams, laikantiems brandos egzaminus.
Prašysime Šventąją Dvasią, pašaukimų įkvėpėją, kad abiturientai išmintingai ir atsakingai pasirinktų savo gyvenimo kelią – atsilieptų į savo pašaukimą.

Kviečiame melstis už abiturientus!
Malda už abiturientus, laikančius egzaminus (asmeniniam kalbėjimui)
Dieve, Tavo Dvasia stiprina pasitikėjimą ir paremia protą. Ji leidžia įkvėpti, kai jaudulys užima kvapą. Tavoji Dvasia neužpildo žinių spragų, tačiau ji apsaugo nuo panikos. Ji neišsprendžia užduočių, tačiau padeda surasti teisingą sprendimą. Tavo Dvasia suteikia sparnus fantazijai ir išlaisvina kūrybiškumą. Suteik, meldžiame, abiturientams savo Šventąją Dvasią, kuri atneš ramybę ir pasitikėjimą. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Iš vieno dvyliktoko minčių:
Mes daug išmokome, bet daug ir vėl pamiršome.
Mes norėtume, kad daug kas išliktų, tačiau taip retai tą prisimename.
Mes įsitempiame, pasitelkiame tai, ką turime geriausio, bet vis dėlto abejojame, ar tai padės.
Mes pažįstame savo pranašumus, tačiau mums žinomos ir mūsų spragos.
Mes norime susikoncentruoti, tačiau taip lengvai išsiblaškome.
Mes norėtume pasitikėti, bet dažnai dvejojame.
Mes esame išsprendę daugybę mąstymo užduočių, o kartais net nesuprantame klausimo.
Mes kartais turime gerų idėjų, o kartais visai niekas neateina į galvą.
Mes gerai struktūruoti, bet kartais kuriame visišką chaosą.
Mes norime būti teisingai įvertinti, bet geriau jau pasitaikytų gailestingas tikrintojas.
Mes norime egzaminų, kur išryškėtų mūsų stipriosios pusės, o ne būtų iškelta tai, ko nemokame.
Mes žinome, kokie svarbūs šie egzaminai, ir vis dėlto suprantame, kad jie nereiškia viso gyvenimo.