PAL.JURGIO MATULAIČIO PARPIJIEČIŲ KELIONĖ Į PIVAŠIŪNUS

2010 metų gegužės 29 dieną vyko parapijiečių piligriminė kelionė į Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos šventovę.