ĮSPŪDŽIAI IŠ PAL.JURGIO MATULAIČIO PARAPIJOS JAUNIMO DVIRAČIŲ ŽYGIO

2011 m. Liepos 30 – rugpjūčio 3 dienomis Pal. Jurgio Matulaičio parapijos jaunimas keliavo po Aukštaitijos apylinkes dviračiais. Atrodo vos penkios dienos tačiau per jas buvo įveiktas net 250 km atstumas. Šių metų žygio tema – “Marija – mūsų užtarėja”.

Pirmąją dieną įveikėme 25 km, o nakvynei įsikūrėme Palūšės parapijos namuose. Ateinančios dienos užduotis – pasiekti Uteną, atrodė didelis iššūkis, tačiau 45 km atstumas buvo įveiktas be didelio vargo, o kartu aplankėme daug nuostabių vietų. Pravažiavome pro Ginučių malūną, o nuo Ladakalnio žvelgėme net į 6 ežerus. Vakarop pasiekėme Uteną, kurioje kelią mums rodė, saulės apšviesti, bažnyčios bokštai. Nakvojome Utenos „Kristaus Žengimo į Dangų“ Bažnyčios parapijos namuose.

Trečiąją dieną laukė tolimas kelias iki Rokiškio – 70km. Kilome į įkalnes, nuo kurių matėsi tolumoje žaliuojantys miškai, ir leidomės nuo nuokalnių, jusdami pro mus švilpiantį vėją. Pasiekę Rokiškį buvome labai šiltai sutikti ir apgyvendinti jaunimo namuose. Rokiškio Bažnyčios didybė paliko neišdildomą įspūdį. Ketvirtosios dienos rytą klebonas mums pravedė ekskursiją po Rokiškio Bažnyčią. Aplankėme Tyzenhauzų dvarą, kuriame bent truputį galėjome prisiliesti prie senovės dvariškių gyvenimo, ir pamatėme stulbinančio grožio Liongino Šepkos drožinių parodą.

Keliaudami toliau sustojome pailsėti Dusetose, o vakare pasiekėme šios dienos tikslą – Baltriškes. Čia mus svetingai pasitiko Tiberiados bendruomenės broliai. Paskutiniosios dienos rytą dirbome kartu su jais. Vieni tvarkė malkas, kiti dažė, o treti dirbo brolių darže. Savo viešnagę Baltriškėse užbaigėme Šv. Mišiomis, po kurių pradėjome paskutinę kelio atkarpą namų link. Pasiekę Dūkštus džiaugėmės, jog spėjome į traukinį, kuriuo sėkmingai parvykome į Vilnių.

Manau, jog šis žygis sustiprino mus tiek fiziškai, tiek dvasiškai. Tai buvo nuostabus laikas bendrystėje su žmonėmis ir Dievu. Nepaprasta patirtis  ir įspūdžiai, kuriuos sukaupėme per šias dienas dar ilgai pasiliks mūsų širdyse.

Žygio dalyvė, Guoda Končiūtė