GRAIKŲ KALBOJE ŽUVIS „ICHTHUS“ REIŠKIA „JĖZUS KRISTUS DIEVO SŪNUS IŠGANYTOJAS“

“IRKITĖS Į GILUMĄ”
(Lk.5,4-5)

Pal. Jurgio Matulaičio parapijoje besiruošiantys Pirmai Komunijai vaikai piešė žuvis. Šis simbolis yra vienas iš seniausių krikščionybės simbolių. Graikų kalboje žuvis „ICHTHUS“ reiškia „Jėzus Kristus Dievo Sūnus Išganytojas“. Vaikai užrašė savo vardą. Jėzus, kuris kiekvieną iš mūsų šaukia vardu, trokšta mūsų asmeninės draugystės su Juo. Jėzuje Kristuje, Dievo Sūnuje, Išganytojuje įrašyti mūsų vardai.

Jėzau, Tu pakvietei vaikus gilesnei bendrystei su Savimi. Trokšti, kad jie kaip ir Tu „augtų malone, metais Dievo ir žmonių akyse“. Viešpatie, esam Tavo Meilės tinkluose – Tavo širdyje. Dėkojame už Tavo begalinę Meilę – tavo vandenyną – Gailestingumą. Jėzau, esam tavo valtyje, esam Tavo sužvejoti – esam Tavo.

Paklusdami Tavo žodžiui: „Irkitės į gilumą“, metame tinklą „Tiesos gilybėn“, kad Tavo padedami galėtume Tave pažinti, o pažinę, mylėti, kuris „Vienintelis turi Amžinojo Gyvenimo Žodžius“.

Vaikus ruošiančios Pirmai Komunijai katechetės:
Angelė, Jolanta, Rasa ir Rimanta