PAL. JURGIO MATULAIČIO PARAPIJOS STRAIPSNIŲ ARCHYVAS

  1. Vaikų jaunimo malda Marijos radijuje 2018.02.22
  2. Senjorų svetainės gimtadienis 2018.02.06
  3. Šventėme mūsų parapijos globėjo Pal Jurgio Matulaičio gimimo dangui metinės 2018.01.28
  4. Advento popietė Pal. J. Matulaičio parapijoje 2017.12.02
  5. Senjorų išvyka į Pabradę 2017 m.
  6. Veiklų atidarymo šventė 2017 m. Pal.J.Matulaičio parapijoje.
  7. Iš mūsų širdžių ir protų dar neišblėso padėka Viešpačiui už arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikaciją.
  8. Pal. Jurgio Matulaičio gimimo dangui-mirimo 90-ąsias metinės.
  9. Vaikų su negalia lankymas 2016 m. gruodžio 23 d.
  10. ADVENTO POPIETĖ VAIKAMS IR JŲ TĖVAMS 2016 m.
  11. Pal. Jurgio Matulaičio parapijoje besiruošiantys 2016 m. Pirmai Komunijai vaikai piešė žuvis.
  12. Pal.Jurgio Matulaičio parapijoje 2016 m. spalio 2d. vyko veiklų atidarymo šventė.
  13. 2016 m.balandžio 3d. su vaikais, kurie ruošiasi Atgailos ir Eucharistijos sakramentams dalyvavome parapijinės katechezės projekte „Mano bažnyčios palaimintasis“.
  14. 2015 m. lapkričio 28d. į parapijos namų salę sukvietėme vaikus, kurie šiemet ruošiasi Atgailos ir Eucharistijos sakramentams.
  15. 2015 m. vasario 28d. mūsų bendruomenės animatoriai sukvietė parapijos veiklų susitikimą tema ’’Aš vynmedis, o jūs – jo šakelės”.
  16. Senjorų išvyka į Aukštaitiją 2015.06.13
  17. Pal.Jurgio Matulaičio Parapijos namų rekonstrukcija 2015 metai.
  18. „Viešpatie atsiųsk savo Dvasią ir atnaujinki žemės veidą!“2014.06.08
  19. Šventosios dvasios ikonėlė 2014.02.14.
  20. Parapijos globėjo Palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties (gimimo dangui) dienos minėjimas 2014.01.27.
  21. Renginiai skirti šeimos metams. ŠEIMA – tikėjimo vartai 2014metai
  22. 2014 metų susitikimas parapijoje.
  23. Senjorų svetainės veiklos apžvalga.
  24. Pal.Jurgio Matulaičio parapijoje vykusios derliaus šventės atgarsiai.
  25. Piligriminė kelionė į Šiluvos atlaidus.
  26. Piligriminė kelionė į Trakus.
  27. Piligriminė kelionė į KRYŽIŲ kalno atlaidus.
  28. Lietuvos Jaunimo Dienos 2013 “Jus aš draugais vadinu”.
  29. Pal.Jurgio Matulaičio parapijos senjorai iškylauja.
  30. Pal.Jurgio Matulaičio parapijos senjorų svetainės lankytojų išvyka į Kryžiaus atradimo parapiją.
  31. Pal.Jurgio Matulaičio parapijos jaunimo gavėnios rekolekcijos 2013 metai.
  32. Senjorų svetainės šventė skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai.
  33. Svetainė senjorams pradėjo savo veiklą.
  34. Renginys Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje Vilniuje.
  35. 2013 metų susitikimas parapijoje.
  36. Muziko ir poezijos popietė 2012 metai.
  37. Įspūdžiai iš Pal.Jurgio Matulaičio minėjimo šventės.
  38. Kraujo donorystės akcija Pal.J.Matulaičio parapijoje.
  39. Kaip Dievas tinklus rezgė (arba diakonas Petras sveikinasi su parapijiečiais).
  40. Kviečiame melstis už abiturientus.
  41. Trijų metų programa šeimoms.
  42. Mintys iš santuokos konferencijos “Ir du taps viena…”
  43. 2011m. kelionė į Šiluvą.
  44. Įspūdžiai iš Pal. J. Matulaičio parapijos jaunimo dviračių žygio.
  45. Lietuvos vyskupai nusprendė 2012-uosius metus paskelbti Palaimintojo Jurgio Matulaičio metais.
  46. Šventėme pagalbos artimui dieną.
  47. Parapijos skaitovų susitikimas.
  48. Parapijoje svečiavosi misionierius kun. Hermanas Šulcas (2011-03-06).
  49. Parapijos bendruomenės piligrimystė į Dievo Gailestingumo šventovę.
  50. Parapijoje įsteigtas pranciškonų tretininkų brolijos skyrius (2010-12-18).
  51. Vyko Santuokos konferencija Ir du taps viena tema “Konfliktai šeimoje nuo griovimo link kūrimo” (2010-11-06).
  52. Socialinis centras dalyvavo Advento šventėje prezidentūroje (2010).
  53. Šventėme Padėkos už derlių šventę (2010-10-17).
  54. Tikybos mokymo 20-etis (2010-10-10).
  55. Paminėta Vairuotojų ir keleivių diena (2010-10-03).
  56. Vairuotojų ir visų keliaujančiųjų diena (2010-10-03).
  57. Savo misiją čia atlikau… (kunigas Ernestas Maslianikas atsisveikino su parapija, 2010-08-01).
  58. Vyksta stogo remontas (2010-07-29).
  59. Tikybos mokytojų išvykos (2010-06-10).
  60. Kodėl vidurdienį skamba bažnyčios varpas (apie maldą Viešpaties Angelas).
  61. Kelionė į Pivašiūnus (2010-05-29).
  62. Parapijos gimimas. Kun. Aušvydas Belickas (apie 28.Pal. Jurgio Matulaičio parapijos įkūrimą ir bendruomenės pirmuosius žingsnius).