ANONIMINIŲ LOŠĖJŲ GRUPĖ "VIENYBĖ"

Tai – draugija vyrų ir moterų, siekianti padėti sau ir kitiems įveikti lošimo problemą. Mūsų pagrindinis tikslas – mesti lošti ir padėti kitiems lošėjams padaryti tą patį.

Renkamės trečiadieniais 19.00 val. 

Pal. J. Matulaičio bažnyčios parapijos namai (Pal. J. Matulaičio a. 3, LT-05111 Vilnius)

Tel. 8 628 39678, el. p.: anoniminiailosejai@gmail.com; www.anoniminiailosejai.lt