ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Kviečiame ypatingai, asmeniškai garbinti Viešpatį, būti, dalyvauti Jo artumoje ir tyloje, įsiklausyti ir išgirsti Jį adoruojant Švč. Sakramente.

Adoracija vyksta:

•  kiekvieną ketvirtadienį po 17.00 val. šv. Mišių ir tęsiasi iki 18.30 val. šv. Mišių;

•  kiekvieną pirmąjį mėnesio penktadienį po 8.30 val. šv. Mišių iki 18.30 val. šv. Mišių.