INFORMACIJA TĖVAMS DĖL VAIKŲ RUOŠIMO PIRMAJAI KOMUNIJAI

2016_vaiku_pirmoji_komunija_

Jurgio Matulaičio bažnyčioje 10 – 11 metų vaikai Atgailos ir Eucharistijos sakramentams (Pirmajai Komunijai) ruošiami vienerius mokslo metus (spalio – gegužės mėn.) pagal Vilniaus arkivyskupijos Katechetikos centro parengtą programą. Paaugliai nuo 12 metų ruošiami atskirose grupėse. Parapijos katechetai organizuoja įdomią ir įvairią veiklą vaikams. Užsiėmimai vyksta vieną kartą per savaitę. Sekmadieniais 10.30 val. visą šeimą kviečiame dalyvauti vaikų Šventose Mišiose.

 

10-11 m. vaikų ir paauglių nuo 12 metų norinčių šiais mokslo metais pasiruošti Pirmajai Komunijai, registracija vyks:

Rugsėjo mėn. 17, 24 d.(sekmadienį) nuo 10 val. iki 13 val.

parapijos salėje( įėjimas pro parapijos kavinę “Agapė“)

 (J. Matulaičio a. 3)