jmatulaitis

Mišių laikas

Lietuvių kalba:
Šiokiadieniais – 7.30  ir 18.30
Šeštadieniais – 10.00 ir 18.30

Sekmadieniais – 9.30; 10.30 (šv. Mišios vaikams ištisus mokslo metus); 12.00 ir 18.30

Lenkų kalba:
Nuo pirmadienio iki penktadienio – 17.00
Šeštadienį – 9.00 ir 17.00
Sekmadienį – 8.00, 14.00 ir 17.00 (šv. Mišios vaikams ištisus mokslo metus)

Adresas: J. Matulaičio a. 3,
LT – 05111 Vilnius
Tel. 8 (5) 2461 780
Mob.: 8 655 90171
El. p.: matulaitis.vilnius@gmail.com
Facebook: http://facebook.com

AKTUALIJOS

Leidimas tuoktis už parapijos ribų išduodamas užpildžius šią formą. Pasirašytą ją galėsite atsiimti mūsų parapijos zakristijoje.

leidimas

Holly Mass IN Vilnius Churches

AČIŪ UŽ JŪSŲ GERUMĄ!

1

MŪSŲ DRAUGAI