Šv. Mišių laikas

Lietuvių kalba:
Šiokiadieniais – 9.00, 18.30
Šeštadieniais – 10.00, 18.30
Sekmadieniais – 9.30, 10.30 (vaikams), 12.00 (Suma), 18.30 (jaunimui)

Lenkų kalba:
Šiokiadieniais – 17.00
Šeštadieniais – 9.00, 17.00
Sekmadieniais – 8.00, 14.00, 17.00 (vaikams)

Adoracija vyksta kiekvieną ketvirtadienį pasibaigus 17.00 val. šv. Mišioms iki 18.30 val. ir kiekvieną pirmąjį mėnesio penktadienį nuo 9.00 val. iki 18.30 val.

Adresas: 
J. Matulaičio a. 3,
LT – 05111 Vilnius
Tel. 8 (5) 2461 780
Mob.: 8 655 90171

El. p.: matulaitis.vilnius@gmail.com
Facebook: http://facebook.com

NAUJIENOS

baznycia intSEKMADIENIO SKELBIMAI

 

Atnaujinta 2020 05 26

Tevo dienaBIRŽELIO 7 D. – TĖVO DIENA
Birželio 7 d., sekmadienį, melsimės už gyvus tėvus, prašydami jiems Dievo palaimos ir sveikatos. Šv. Mišios aukojamos įprasta sekmadienio tvarka.
Birželio 8 d., pirmadienį, melsimės už mirusius tėvus. Šv. Mišios aukojamos šiokadienio tvarka.
Šv. MišiosNuo gegužės 10 d. šv. Mišios aukojamos kiekvieną dieną kartu dalyvaujant tikintiesiems. Ir toliau prašom laikytis visų apsisaugojimo nuo viruso rekomendacijų: naudotis dezinfekciniu skysčiu, dėvėti veido kaukę ir pirštines, laikytis 2 m. atstumo. 

ŠV. MIŠIŲ LAIKAS:
Šiokiadieniais: 9.00 – LT, 17.00 – PL, 18.30 – LT
Šeštadieniais: 9.00 – PL, 10.00 – LT, 17.00 – PL, 18.30 – LT
Sekmadieniais:  8.00 – PL, 9.30 – LT, 10.30 – LT (vaikams), 12 – LT, 14.00 – PL, 17.00 – PL (vaikams), 18.30 – LT 

Nuo birželio 1 d.  šv. Mišios vaikams 10.30 val. ir 17 val. nebus aukojamos.

Kunigas zakristijoje budi šiokiadieniais 16-19 val.
Šiokiadieniais 9-16 val. telefonu 8 655 90171 atsilieps parapijos budintis.
Dėl laidotuvių kreiptis į kleboną: 8 612 51778

V. Burgo, Šv. MarijaGEGUŽĖ – ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS MĖNUO
Visas gegužės mėnuo yra skirtas Švč. Mergelei Marijai – mūsų dangiškajai Motinai pagarbinti. Kviečiame kasdien su savo artimaisiais melstis prašant Švč. M. Marijos užtarimo, dalyvauti gegužinėse pamaldose savo namuose ir atsiliepti į popiežiaus kvietimą šiais metais visą gegužės mėnesį melstis Rožinio malda bei kitomis Jo pasiūlytomis maldomis.
Maldos Dievo Motinai: https://lvk.lcn.lt/naujienos/,409
Modlitwy za Matkę Bożą: http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/letters/2020/documents/papa-francesco_20200425_lettera-mesedimaggio.html
Mieli parapijiečiai, labai prašom paremti Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčią skiriant jai 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio. Šios lėšos prisidės prie parapijos išlaikymo, bažnyčios ir jos aplinkos gerinimo darbų. 1,2 proc. galima skirti prisijungus prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) arba užeiti į zakristiją ir užpildyti popierinę deklaracijos formą.

1. Prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS).
2. Pasirinkite formą pildymui FR0512 versija 4.
3. Formoje didžiosiomis raidėmis užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius:

5 Mokestinis laikotarpis – 2019
6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams –
E1 Gavėjo tipas – 2 (paramos gavėjas)
E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 191310472
E3 Mokesčio dalies paskirtis – Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapija
E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – gali būti iki 1,2
E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – vėliausiai iki 2023 m. (pildoma tik norint paramą skirti ilgiau kaip 1 metus) 

Ši parama mokesčių mokėtojui nieko nekainuoja.

balta geleDėl katechezių vaikams, besiruošiantiems Eucharistijos ir Atgailos sakramentams
Vaikams nuotolinės katechezės baigsis gegužės mėnesį, šventė nukeliama vėlesniam laikui – data bus paskelbta gegužės mėnesio pabaigoje.
maldos keliasKiekvieno mėnesio 27-ąją dieną kviečiame savo namuose melstis Pal. Jurgio Matulaičio maldos kelio stoteles ir prašyti mūsų dangiškojo Globėjo pagalbos bei užtarimo.
Pal. Jurgio Matulaičio maldos kelias
Droga modlitwy bł. Jerzego Matulewicza
Kovo 19 d., Šv. Juozapo iškilmėje, ilgai tylėjęs, suskambo mūsų bažnyčios varpas! Kviečiame kasdien  20 valandą, skambant bažnyčių varpams, vieningai jungtis į maldos tiltą ir prašyti šv. Juozapo užtarimo:

Į TAVE, PALAIMINTASIS JUOZAPAI, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu. Rūpestingasis šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones. Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir, kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių, o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami Tavo pavyzdžio ir pagalbos, galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę.
Amen.

KARITATYVINĖS VEIKLOS

IŠKLAUSYMO TARNYSTĖIŠKLAUSYMO TARNYSTĖ
Maloniai norime Jums priminti, kad mūsų parapijoje veikia Išklausymo tarnystė, kur galite rasti pagalbą Jums rūpimais klausimais: emociniai sunkumai, vienatvė ir savižudybės, teisinė pagalba, nedarbas, siūlomas apgaulingas darbas užsienyje, pagalba vienišiems vyresnio amžiaus žmonėms. Nelengvas laikas ir kiekvienas iš mūsų šiuo metu patiriame sunkumų, ir kiekvienam iš mūsų gali reikėt pagalbos juos sprendžiant. Nelikite vienas – išeitis visuomet yra ir kartu su Išklausymo tarnystės savanoriais galite rasti sprendimą. Gal šis skelbimas ne jums, tačiau gal šalia jūsų yra žmonių, kuriems reikalinga pagalba. Jiems galite pagelbėti nukreipdami juos pas mus.

Išklausymo tarnystės savanoriai karantino metu budi nuolat nuotoliniu būdu: Audrius, tel.: 8 679 95786

SAVITARPIO PAGALBOS GRUPĖS

KITOS VEIKLOS

PARAPIJOS ĮVYKIAI

AKTUALIJOS

Leidimas tuoktis už parapijos ribų

AČIŪ UŽ JŪSŲ GERUMĄ!

MŪSŲ DRAUGAI