jmatulaitis

Mišių laikas

Lietuvių kalba:
Šiokiadieniais – 7.30. ir 18.30
Šeštadieniais – 10.00 ir 18.30

Sekmadieniais – 9.30; 10.30 (vaikams); 12.00 ir 18.30

Lenkų kalba:
Nuo pirmadienio iki penktadienio – 17.00
Šeštadienį – 9.00 ir 17.00
Sekmadienį – 8.00, 14.00 ir 16.00 (vaikams mokslo metų laike)

Adresas: J. Matulaičio a. 3,
LT – 05111 Vilnius
Tel. (8-5) 2 461 780
Mob.: 8 655 90171
El. p.:matulaitis.vilnius@gmail.com
Facebook: http://facebook.com

AKTUALIJOS

Leidimas tuoktis už parapijos ribų išduodamas mūsų parapijos zakristijoje.
Leidimą tuoktis už parapijos ribų galite užsakyti užpildę šią formą.

leidimas

Holly Mass IN Vilnius Churches

AČIŪ UŽ JŪSŲ GERUMĄ!

1

MŪSŲ DRAUGAI