jmatulaitis

Šv. Mišių laikas

NE KARANTINO METU!

Lietuvių kalba:
Šiokiadieniais – 8.30, 18.30
Šeštadieniais – 10.00, 18.30
Sekmadieniais – 9.30, 10.30 (vaikams), 12.00 (Suma), 18.30 (jaunimui)

Lenkų kalba:
Šiokiadieniais – 17.00
Šeštadieniais – 9.00, 17.00
Sekmadieniais – 8.00, 14.00, 17.00 (vaikams)

Adoracija vyksta kiekvieną ketvirtadienį pasibaigus 17.00 val. šv. Mišioms iki 18.30 val. ir kiekvieną pirmąjį mėnesio penktadienį nuo 9.00 val. iki 18.30 val.

Adresas: J. Matulaičio a. 3,
LT – 05111 Vilnius
Tel. 8 (5) 2461 780
Mob.: 8 655 90171
El. p.: matulaitis.vilnius@gmail.com
Facebook: http://facebook.com

NAUJIENOS

Nuo kovo 20 d. Pal. J. Matulaičio Bažnyčia kviečia dalyvauti tiesiogiai transliuojamose pamaldose ir Šv. Mišiose, kurias Jūsų intencijomis aukos mūsų parapijos kunigai. Nuoroda: https://www.facebook.com/VilniausMatulaicioParapija/?ref=bookmarks
Šv. Mišios lietuvių kalba tiesiogiai transliuojamos 
kiekvieną dieną nuo pirmadienio iki sekmadienio 10.00 val.
Kryžiaus kelias lietuvių kalba Gavėnios penktadieniais 18.00 val.
Šv. Mišios lenkų kalba tiesiogiai transliuojamos šiokiadieniais ir šeštadieniais 17.00 val., sekmadieniais 11.00 val.
Kryžiaus kelias lenkų kalba Gavėnios penktadieniais  16.30 val.

Asmeninei maldai bažnyčia atvira šiokiadieniais nuo 16 iki 19 val., šeštadieniais ir sekmadieniais – nuo 10 iki 14 val. Taip pat šiuo laiku kunigas budės zakristijoje, kad patarnautų svarbiais reikalais besikreipiantiems žmonėms.

Šv. Mišių intencijas už gyvuosius ir mirusiuosius galima užrašyti skambinant paprastuoju parapijos telefono numeriu  8 5 246 1780 nuo 16 iki 19 val. Auką galima pervesti į bažnyčios sąskaitą, išsamesnė informacija: www.matulaitis.org/kontaktai.
Parapijos budintis: 8 655 90171 nuo 9 iki 16 val.
Dėl laidotuvių kreiptis į kleboną: 8 612 51778
cross-77999_1280Kiekvieno mėnesio 27-ąją dieną kviečiame savo namuose melstis Pal. Jurgio Matulaičio maldos kelio stoteles ir prašyti mūsų dangiškojo Globėjo pagalbos bei užtarimo.

Pal. Jurgio Matulaičio maldos kelias
Droga modlitwy bł. Jerzego Matulewicza

Kovo 19 d., Šv. Juozapo iškilmėje, ilgai tylėjęs, suskambo mūsų bažnyčios varpas! Kviečiame kasdien  20 valandą, skambant bažnyčių varpams, vieningai jungtis į maldos tiltą ir prašyti šv. Juozapo užtarimo:

Į TAVE, PALAIMINTASIS JUOZAPAI, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu. Rūpestingasis šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones. Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir, kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių, o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami Tavo pavyzdžio ir pagalbos, galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę.
Amen.

baznycia intSEKMADIENIO SKELBIMAI

 

Atnaujinta 2020 03 16

KARITATYVINĖS VEIKLOS

IŠKLAUSYMO TARNYSTĖSUSITIKIME IŠKLAUSYMO TARNYSTĖJE

Nuo kovo 16 d. iki tol, kol galios LVR paskelbtas karantinas, IŠKLAUSYMO TARNYSTĖ lauks Jūsų skambučių telefonu: 8-679-95786 (Audrius)

 

SAVITARPIO PAGALBOS GRUPĖS

KITOS VEIKLOS

PARAPIJOS ĮVYKIAI

AKTUALIJOS

Leidimas tuoktis už parapijos ribų

leidimas

AČIŪ UŽ JŪSŲ GERUMĄ!

1

MŪSŲ DRAUGAI